LecFono

Manual d'ús

Crea i edita el personatge

 • Nom:
  Escull la imatge i escriu el nom.
 • Idioma:
  Escull català o castellà.
 • Lletra:
  Escull majúscula, lligada o impremta.
 • Es poden crear 4 personatges.
 • Si vols cancel·lar el nou personatge clica Cancel·lar.
 • Si vols eliminar el personatge clica primer a Editar, veuràs que apareixerà una creu vermella als personatges creats, seguidament clica sobre la creu del personatge que vols eliminar.
 • Si vols canviar de personatge clica a Menú i després a Canviar.

Tutor:

 • Info:
  Informació i instruccions del funcionament de LecFono.
 • Progrés:
  Ens informa de l'evolució que fa l'infant en cada nivell en relació a les repeticions de respostes incorrectes, repeticions fora de temps i el total de temps. Clica la fletxa de la dreta veuràs el progrés de cada nivell.
 • Si vols sortir de Info clica a Menú.
 • Si vols sortir de Test clica a Menú.
 • Si vols canviar de personatge clica a Menú i després a Canviar.
 • Si vols sortir de Progrés clica a Tornar.
 • Test: (solo en la version LecFonoPro)


  Cal clicar sobre el número per iniciar el test. És necessari que el nen realitzi el test juntament amb el professional, un davant de l'altre.

  El nen/a llegirà en veu alta les no paraules i el professional anirà marcant amb el dit la casella de correcte o incorrecte en funció de com hagi estat la lectura.

  En el cas que el nen/a faci més de 4 errors consecutius s'aconsella parar. El test presenta una no paraula de cada fase (dels primers quatre nivells) formant un total de 40 no paraules.

  Cada fase està representada amb una ratlla. Les ratlles de color verd representen les paraules llegides correctament. Les ratlles sense color representen les paraules llegides incorrectament. Per tant, aquestes ens poden orientar a l'hora de saber en quina fase és recomanable començar. Per tant, aquestes serveixen per orientar al professional a l'hora de saber en quina fase és recomanable començar.

  El test es pot realitzar sempre que el professional ho necessiti o bé ho cregui necessari. Cada nen tindrà un test inicial diferent. No obstant, serà aquest mateix test inicial el que s'anirà repetint.

Jugar

És necessari que el nen realitzi l'activitat juntament amb l'adult, un davant de l'altre.

El nen/a llegirà en veu alta les pseudoparaules o no paraules i l'adult anirà marcant amb el dit la casella de correcte o incorrecte en funció de com hagi estat la lectura. En el cas que el nen/a hagi llegit incorrectament, podrà rellegir la paraula tantes vegades com sigui necessari per finalment llegir-la correctament. En cas que el nen/a tardi més temps de l'esperat, la pseudoparaula o no paraula desapareixerà i tornarà a aparèixer més endavant. L'adult podrà veure el número de paraules llegides correctament (verd), paraules llegides fora de temps (taronja) i paraules llegides incorrectament (vermell).

Estructura: Hi ha un total de 6 nivells. Els nivells de l'1 al 4 estan formats per 10 fases cada un. Cada fase presenta 12 caselles formades per 15 pseudoparaules o no paraules. El nivell 5 també està format per 10 fases on cada fase presenta 12 caselles formades per frases de sis pseudoparaules o no paraules. El nivell 6 està format per 4 fases on cada fase presenta 12 caselles formades per textos de no paraules o pseudoparaules. Per cada fase assolida l'infant aconseguirà un dinosaure.

Cada fase presenta un grau més alt de dificultat a nivell sil·làbic. Un cop finalitzada l'activitat, el nen/a haurà entrenat tots els tipus de complexitat sil·làbica en pseudoparaules i no paraules monosíl.labes, bisíl·labes, trisíl·labes i polisíl·labes.

Nivell 1:
Monosíl·labs

Nivell 2:
Bisíl·labs, són combinacions de dos síl·labes classificades per fases seguint un ordre de dificultat.

Nivell 3:
Trisíl·labs, són combinacions de tres síl·labes classificades per fases seguint un ordre de dificultat.

Nivell 4:
Polisíl·labs, són combinacions de quatre o més síl·labes classificades per fases seguint un ordre de dificultat.

Nivell 5:
Frases, són frases curtes de sis pseudoparaules o no paraules monosíl·labes, bisíl·labes, trisíl·labes i polisíl·labes les quals s'han de llegir seguint els signes de puntuació. Estan classificades en deu fases seguint un ordre de dificultat.

Nivell 6:
Textos, formats per frases curtes de pseudoparaules o no paraules monosíl·labes, bisíl·labes, trisíl·labes i polisíl·labes les quals s'han de llegir seguint els signes de puntuació. Estan classificades en 4 fases.